Domov Průmysl Prevence pracovních rizik v průmyslových kovárnách

Prevence pracovních rizik v průmyslových kovárnáchKování umožňuje získat kovový díl požadovaného tvaru deformací kovu působením značné síly, za studena nebo za tepla, rázem nebo tlakem pomocí kladívka, kovacího lisu nebo kovacího stroje. Kování je průmyslová činnost velmi náchylná k nehodám...

Kování umožňuje získat kovový díl požadovaného tvaru deformací kovu působením značné síly, za studena nebo za tepla, rázem nebo tlakem pomocí kladiva, paličky, kovářského lisu nebo archového průmyslového kovářského stroje .

Kování je průmyslová činnost, která je velmi náchylná k nehodám: k vysokým rizikům silných emisí hluku, pořezání a rozdrcení rukou, výronům kovového prachu a okují, výparům z maziv lisovacích nástrojů se přidává vystavení vysokým teploty a tepelné popáleniny a požadavky na manipulaci a nevhodné držení těla.

Prevence pracovních rizik v průmyslových kovárnách

Fyzikální a chemická rizika kováren lze kontrolovat používáním strojů a zařízení, které splňují normy, s ochrannými a signalizačními zařízeními a fyzickými a nehmotnými bariérami, zachycováním plynů a prachu co nejblíže místu jejich emise, účinné větrání a dodržování základních bezpečnostních požadavků (boj proti hluku, hygiena prostor atd.) a osobní ochrany, s trvalou pozorností během nastavování nástrojů a zahajování výroby nebo během údržby a oprav strojů.


Hlavní pracovní rizika v průmyslových kovárnách

Kování je proces tvarování kujných kovů tepáním nebo lisováním, nejčastěji plastickou deformací za tepla. Kovaný kov je pevnější a tažnější než litý kov a je schopen velkých teplotních změn a mechanického namáhání.

Existuje několik typů kovacích operací (kovaní, lisování, kování, vytlačování…). Takto se provádí tvarování kovových dílů (z tyčí, přířezů nebo kusů kovu) působením silných rázů nebo tlakových sil:

- Buď za tepla, úderem (zatloukáním) o podpěru (kovadlinu) nebo tlakem mezi dvěma bloky (lisovací nástroje).

- Buď za studena, velmi silným tlakem vyvíjeným úderem (vytlačováním) v matrici.

V automobilovém průmyslu se kování používá k výrobě kovaných ocelových dílů, motorů (ojnice, klikové hřídele, …), převodovek (hřídele a korunky diferenciálů, …) a závěsů a vyrábí se s& #39; indukčně ohřívané sochory umístěné na kovacích lisech nebo kováním na padacích bucharech.

V leteckém průmyslu se vysokopevnostní součásti (nosníky křídel, kotouče turbín a součásti podvozku) kují a tlučou ze speciálních ocelí, hliníku, titanu nebo niklu a ocelových slitin.

Teploty kování za tepla jsou řádově 1250 °C pro ocel, 700 °C pro mosaz, 900 °C pro titan a ohřev kovu před ražením se provádí pomocí indukčních generátorů nebo olejových nebo plynových- vypálené pece.

Používáme vertikální nebo horizontální kovací lisy, šroubové nebo hydraulické, plně nebo částečně automatizované, ruční horizontální kovací stroje v závislosti na velikosti vyráběné série.

Shazovací kladiva používají ke zvedání kladiva válec s párou nebo stlačeným vzduchem.

Kováři zastávají několik specializovaných pozic: pěch, operátor kovacího lisu, operátor lisování, operátor pece, mazák atd.: pracují v obtížných podmínkách specifických pro tento těžký průmysl, ve velmi hlučné a horké atmosféře. Kovářství používá pece k ohřevu surových dílů, které je vystavují vysokému teplu a infračerveným paprskům a kováři používají mnoho chemikálií, z nichž některé jsou alergenní a karcinogenní, zejména degradační produkty spalování maziv. Tepelná rizika spojená s horkým kovem, chemická rizika spojená s používanými výrobky a fyzikální rizika spojená s manipulací, stroji atd. činí z kování činnost velmi náchylnou k nehodám.


Tento článek je ze sítě, nereprezentuje pozici této stanice. Uveďte prosím původ dotisku
HORNÍ